اجرای مطلوب طرح "عید و داستان "

۰۲ فروردين ۱۳۹۷

اولیای گرامی 
با سلام به اطلاع میرساند به منظوراجرای مطلوب طرح "عید و داستان " دانش آموزان از فعالیت های سه گانه داستان خوانی, داستان گویی  و داستان نویسی فقط یک فعالیت را انتخاب نمایند و الزامی برای انجام فعالیت وجود ندارد.