مسابقه‌ی والیبال به مناسبت هفته معلم با حضور دبیران

۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷

مسابقه‌ی والیبال به مناسبت هفته معلم با حضور دبیران و دانش‌آموزان در مجتمع آموزشی فرهنگی ربانی برگزار گردید .