کسب تندیس افتخار جشنواره ایده های برتر

کسب تندیس افتخار توسط دانش آموزان پایه دهم - دانش آموزان عزیز رز سادات رضوی و رویا گیتی پیما کسب رتبه برگزیده و شایسته دریافت تندیس در جشنواره ایده های برتر را تبریک می گوییم. برای شما عزیزان موفقیت روز افزون آرزومندیم.