کسب رتبه نخست جشنواره دانش اموزی ابن سینا

۰۲ آذر ۱۳۹۹
پروژه طراحی و پیاده سازی پلت فرم هوشمند تبلیغات تعاملی رتبه اول جشنواره دانش آموزی ابن سینا را به خود اختصاص داد.
ضمن تبریک به دانش آموزان:
هانیه حاج اصغری،دلیار حسین نژاد، آیلا حسینیون، دنیز مشکین فام و پارمیس واقف داوری برایشان توفیق روز افزون آرزومندیم