کسب موفقیت در مسابقات پرسش مهر

۲۰ بهمن ۱۳۹۹
موفقیت دانش آموز مبینا عابدزاده
را در بیست و یکمین دوره مسابقات پرسش مهر در رشته داستان کوتاه تبریک می‌گوییم و از خداوند متعال آرزوی سلامتی و آینده روشنی را داریم .
مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی