کسب موفقیت در مسابقات قرآن (رشته تفسیر)

۲۵ اسفند ۱۳۹۹
موفقیت دانش آموز دیبا بهروز
را در سی و نهمین دوره مسابقات قرآن در رشته تفسیر تبریک می‌گوییم و از خداوند متعال آرزوی سلامتی و آینده روشنی را داریم .
مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی