اولین نمایشگاه دستاوردهای مدارس و مراکز غیر دولتی و صنایع آموزشی وابسته

۰۷ اسفند ۱۳۹۷

شرکت مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی در اولین نمایشگاه دستاوردهای مدارس و مراکز غیر دولتی و صنایع آموزشی وابسته، این نمایشگاه از تاریخ ۵ تا ۸ اسفند در مصلی امام خمینی تهران برگزار شد.

مشاهده تصویر بزرگتر

مشاهده تصویر بزرگتر

مشاهده تصویر بزرگتر

مشاهده تصویر بزرگتر

مشاهده تصویر بزرگتر

مشاهده تصویر بزرگتر