واژه‌نامه مشاغل

مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی همواره تلاش داشته است که علاوه بر ارایه سطح بالایی از کیفیت آموزشی و پرورشی به دانش‌آموزان ، همواره خود را در مسیر آینده فرزندان خود مسئول بداند و با ایجاد شناخت نسبت به آینده شغلی و تحصیلات دانشگاهی برای آنها، بتواند نقش موثری را در موفقیت ایشان ایفا کند. بر همین اساس و با مشارکت دانش‌آموزان پروژه "واژه‌نامه مشاغل" را به منظور آشنایی بیش از پیش دانش‌آموزان و اولیای آنها آغاز کرده است .امید است با گسترش فعالیت آن پایگاه، اطلاعاتی ارزشمندی را به منظور استفاده عموم دانش‌آموزان و مخاطبان فراهم کند. بر اساس این طرح، اطلاعات جامعی از رشته‌های دانشگاهی و فرصت‌های شغلی زیر نظر کارشناسان مربوطه در واحد پژوهش جمع‌آوری شده و با اشتراک‌ گذاری توسط خود دانش‌آموزان ارتباطی فراگیر ایجاد خواهد شد.