پیام مدیر

آرزو می كردم كه مدرسه ای رو به آسمان بسازم
دستان مهربان مدرسه ام رو به خدا باز شود
مهربانی هستی، هر لحظه در آن احساس گردد
عطر خوش زندگانی، همچون عطر نرگس های عاشق پراكنده شود
طعم معرفت و خرد لايتناهی را همچون وقار ميوه ی ( به رسيده ) به ارمغان بياورم
پس ساختم آنچه كه آرزويش را داشتم.....
مدرسه ای سرشار از رنگ خدا، عشق، مهربانی و .....
تا فرزندانم با يك بغل پر از ستاره های زندگی نسل های بعدی را ستاره باران كنند.


الهه ربانی
مؤسس مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی