متوسطه اول و دوم

مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی در مقطع متوسطه اول سعی بر رساندن دانش آموزان به درجات مختلف خودآگاهی دارد چرا که بر این باوریم رشد توامان فردی و تحصیلی از الزامات این مقطع سنی می‌باشد. از آنجایی که مراحل خود آگاهی در سنین مختلف متفاوت است, برنامه‌ریزی مقطع متوسطه اول بر اصولی پایدار می‌باشد که دانش آموزان را به سمت باور شخصی و اعتماد به نفس سوق دهد . لذا در راستای استانداردهای سازمان بهداشت سلامت جهانی مهارتهای دهگانه در یادگیری موثر و ابعاد مختلف شخصیتی دانش آموزان تقویت شده و آنها را نه تنها برای آموزشی بهتر بلکه برای صحیح زندگی کردن آماده می‌سازد . بر این باوریم که تشویق و تایید مرتبط و متناسب عزیزانمان که از حقوق و مسوولیتهای خود آگاه میباشند آنها را به رشد فردی و تحصیلی می‌رساند. باور این دانش آموزان نسبت به خود و قابلیتهای خود توام با آشنایی آنها با دنیای تکنولوژی آنها را به کارآفرینان آینده تبدیل خواهد کرد.در مقطع متوسطه دوم برنامه ریزی آموزشی بر مبنای تقویت توانایی دانش آموزان در جهت مدیریت زمان, مدیریت تفکر, مدیریت جسم و ورزش, مدیریت اوقات فراغت, مدیریت ارتباط موثر و مدیریت برنامه ریزی درسی می‌باشد. این قابلیتها توام با تفکر انتقادی و خلاق دانش آموزان را به رقابتهای علمی جهانی ترغیب می‌نماید. پرورش شناختی دانش آموزان جهت رشد متوازن, متعادل و تسهیل به فعل در آمدن ظرفیتهای انسانی با هویت مستقل و دارای شاخصهای ممتاز از دیگر اهداف ما در این مقطع تحصیلی می باشد