والدين گرامى به اطلاع مى رساند جلسه معارفه متقاضيان ورودى پايه هفتم ( متوسطه اول) روز چهارشنبه ٢١ فروردين ماه رأس ساعت ١٦ الى ١٧ در سالن اجتماعات مجتمع ربانى برگزار مى گردد.
از حضوربه موقع پدر مادر وفرزندمان بااونيفورم مدرسه سپاسگزارى مى شود.
مجتمع آموزشى ربانى

فقط برای متقاضیانی که در سایت ثبت نام كرده اندپیش ثبت نام ورودی سال تحصیلی جدید ۹۹-۹۸

مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی از تعداد محدودی دانش آموز جهت سال تحصیلی ۹۹-۹۸ از طریق آزمون ورودی و مصاحبه ثبت نام به عمل می آورد.
شرایط پذیرش دانش آموز جدید برای مدارس دخترانه ربانی در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به قرار زیر است:

پیش دبستان:

اولیای محترم می توانند برای متولدین نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و نیمه اول ۱۳۹۳ فرم را تکمیل کنند. به دلیل ظرفیت محدود، به ترتیب زمان پیش ثبت نام با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد. درصورت تکمیل شدن ظرفیت پذیرش درهر یک از مراحل، مجتمع در قبال متقاضیانی که فرم پیش ثبت نام را ارسال کرده اند، مسئولیتی ندارد.

دبستان:

امکان پذیرش برای همه پایه ها به صورت بسیار محدود وجود دارد. درصورت تکمیل شدن ظرفیت پذیرش درهر یک از مراحل، مجتمع در قبال متقاضیانی که فرم پیش ثبت نام را ارسال کرده اند، به دلیل ظرفیت محدود، مسئولیتی ندارد.

متوسطه دوره اول:

امکان شرکت در آزمون برای دانش آموزان ورودی هفتم وجود دارد. تاریخ دریافت کارت و زمان آزمون متعاقبا اعلام می گردد. متقاضیان می بایستی پس از دریافت کارنامه نوبت اول اقدام به تکمیل فرم نمایند.
پیش ثبت نام برای متقاضیان میان پایه ( هشتم و نهم) به صورت بسیار محدود امکان پذیر است.

متوسطه دوره دوم:

پیش ثبت نام برای متقاضیان متوسطه دوره دوم ( دهم، یازدهم و چهارم) به صورت بسیار محدود امکان پذیر خواهد بود.
جهت تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام اینجا را کلیک فرمایید.