پیش ثبت نام ورودی سال تحصیلی جدید 1404-1403

مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی از تعداد محدودی دانش آموز جهت سال تحصیلی 1404-1403 از طریق آزمون ورودی و مصاحبه ثبت نام به عمل می آورد.
شرایط پذیرش دانش آموز جدید برای مدارس دخترانه ربانی در سال تحصیلی 1404-1403 به قرار زیر است:

پیش دبستان:

 اولیای محترم می توانند برای متولدین نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و نیمه اول ۱۳۹۸ فرم را تکمیل کنند. به دلیل ظرفیت محدود، به ترتیب زمان پیش ثبت نام با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد. درصورت تکمیل شدن ظرفیت پذیرش درهر یک از مراحل، مجتمع در قبال متقاضیانی که فرم پیش ثبت نام را ارسال کرده اند، مسئولیتی ندارد.

دبستان:

امکان پذیرش برای همه پایه ها به صورت بسیار محدود وجود دارد. درصورت تکمیل شدن ظرفیت پذیرش درهر یک از مراحل، مجتمع در قبال متقاضیانی که فرم پیش ثبت نام را ارسال کرده اند، به دلیل ظرفیت محدود، مسئولیتی ندارد.

متوسطه دوره اول:

امکان شرکت در آزمون برای دانش آموزان ورودی هفتم وجود دارد.تاریخ دریافت کارت و زمان آزمون متعاقباً اعلام می گردد. متقاضیان می بایستی پس از دریافت کارنامه نوبت اول اقدام به تکمیل فرم نمایند.
پیش ثبت نام برای متقاضیان میان پایه ( هشتم و نهم) به صورت بسیار محدود امکان پذیر است.

متوسطه دوره دوم:

پیش ثبت نام برای متقاضیان متوسطه دوره دوم ( دهم، یازدهم و دوازدهم) به صورت بسیار محدود امکان پذیر خواهد بود.مراحل تکمیل فرم:

دانش آموز گرامی، جهت تکمیل فرم ثبت نام ورودی سال تحصیلی 1404-1403 مراحل زیر را انجام دهید. (انجام هر دو مرحله زیر الزامی است):

مرحله اول: ایجاد حساب کاربری
http://moodle.rabbani.sch.ir/login/signup.php

مرحله دوم: تکمیل فرم پیش ثبت نام
https://moodle.rabbani.sch.ir/mod/data/view.php?id=56678

لطفاً پیش از شروع تکمیل فرم این اطلاعات را در دسترس داشته باشید:
•ايميل والدین ضروری و دانش آموز در صورت داشتن ايميل (برای زمانی که پاسخگویی تلفن ها امکان پذیر نبود )
•کدملی و شماره سریال شناسنامه دانش آموز
•عکس و تصویر کپی شناسنامه دانش آموز
•برای داوطلب آزمون ورودی پایه دهم ارسال کپی کارنامه پایان نوبت اول