پیش ثبت نام ورودی سال تحصیلی جدید 1401-1400

مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی از تعداد محدودی دانش آموز جهت سال تحصیلی 1401-1400 از طریق آزمون ورودی و مصاحبه ثبت نام به عمل می آورد.
شرایط پذیرش دانش آموز جدید برای مدارس دخترانه ربانی در سال تحصیلی 1401-1400 به قرار زیر است:

پیش دبستان:

 اولیای محترم می توانند برای متولدین نیمه دوم سال ۱۳۹۴ و نیمه اول ۱۳۹۵ فرم را تکمیل کنند. به دلیل ظرفیت محدود، به ترتیب زمان پیش ثبت نام با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد. درصورت تکمیل شدن ظرفیت پذیرش درهر یک از مراحل، مجتمع در قبال متقاضیانی که فرم پیش ثبت نام را ارسال کرده اند، مسئولیتی ندارد.

دبستان:

امکان پذیرش برای همه پایه ها به صورت بسیار محدود وجود دارد. درصورت تکمیل شدن ظرفیت پذیرش درهر یک از مراحل، مجتمع در قبال متقاضیانی که فرم پیش ثبت نام را ارسال کرده اند، به دلیل ظرفیت محدود، مسئولیتی ندارد.

متوسطه دوره اول:

امکان شرکت در آزمون برای دانش آموزان ورودی هفتم وجود دارد.تاریخ دریافت کارت و زمان آزمون متعاقباً اعلام می گردد. متقاضیان می بایستی پس از دریافت کارنامه نوبت اول اقدام به تکمیل فرم نمایند.
پیش ثبت نام برای متقاضیان میان پایه ( هشتم و نهم) به صورت بسیار محدود امکان پذیر است.

متوسطه دوره دوم:

پیش ثبت نام برای متقاضیان متوسطه دوره دوم ( دهم، یازدهم و دوازدهم) به صورت بسیار محدود امکان پذیر خواهد بود.
مراحل تکمیل فرم:

جهت تکمیل فرم ثبت نام ورودی سال تحصیلی1401-1400  مراحل زیر را انجام دهید. (انجام هر دو مرحله زیر الزامی است):

مرحله اول: ایجاد حساب کاربری
http://moodle.rabbani.sch.ir/login/signup.php

مرحله دوم: تکمیل فرم پیش ثبت نام
http://moodle.rabbani.sch.ir/mod/data/view.php?id=35067