امکانات

سایت کامپیوتر

سایت مجتمع آموزشی ربانی با داشتن دستگاه ها و تجهیزات کافی برای استفاده دانش آموزان در دو مقطع راهنمایی و دبیرستان و نیز همکاران و دبیران فعال است .

آزمایشگاه علوم

در بخش مقطع راهنمايي اهتمام برآن است كه ارائه مطالب به صورت دانش آموز محوري انجام گيرد و مطالب درسي به صورت عملي و با مشاهده دقيق واقعيات و در حين پاسخ به سوالات به انجام آزمايش بپردازد و پاسخ هر واقعه را ببيند.

کارگاه کار و فن آوری

اين فضا به سه بخش عمده تفكيك شده است. بخش برق و الكترونيك، بخش ساختمان سازي وبخش تخصصي دختران و مادران آينده

کتابخانه

کتابخانه‌ی مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی در مساحتی برابر با ۱۶۰متر مربع مشغول به فعالیت است. در حال حاضر بیش از ده هزار نسخه کتاب به زبان‌های فارسی، انگلیسی ، فرانسه ، عربی. و ۲۵عنوان مجله، روزنامه به زبان های فارسی ، انگلیسی و فرانسه در کتابخانه موجود است.

ناهارخوری

آمفی‌تئاتر

بخش ورزشی

انرژی خورشیدی