جشن شکوفه‌ها

۳۱ شهريور ۱۳۹۵

جشن ورودی پیش دبستانی هادر تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ برگزار شد.