اطلاعیه آزمون ورودی پايه هفتم و دهم مجتمع آموزشی ربانی

۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۶

در سايه لطف و توجه خداوند، آزمون ورودی فرزندان عزيزمان در سال تحصيلی ٩٧-٩٦ روز جمعه ٨ ارديبهشت ماه ٩٦ براساس برنامه زیر برگزار می گردد.
پایه هفتم ساعت ٨ الی ١٠ صبح
پایه دهم ساعت ١٠:٣٠ الی ١٢:٣٠
جهت دريافت كارت ورود به جلسه به همراه داشتن كپی شناسنامه و يك قطعه عكس دانش آموز و كپی كارنامه ترم اول الزامی است.
مواد آزمون: رياضيات، علوم تجربی و ادبيات فارسی
لوازم مورد نياز كه دانش آموز بايد روز آزمون به همراه داشته باشد : كارت آزمون، مداد و پاك كن
تاريخ تحويل كارت آزمون:
دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ١٥ الی ١٧
چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ٨ الی ١٥
پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ٨ الی ١٠