چهارمین حضور موفقیت آمیز دانش آموزان مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی در مسابقات بین المللیINESPO

۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶

(International Environment Sustainability Project Olympiad)
دانش آموزان عزیز، غزال ستوده و ساغر ثنایی پذیرفته شدن مقاله ارسالی تان را در مسابقات بین المللی 2017 INESPO با محوریت
زیست شناسی و محیط زیست را، حضور شما و خانواده محترمان تبریک گفته و موفقیت های روزافزونی برایتان آرزومندیم.