جدول پخش دروس، دوشنبه ۲۶ خرداد از شبکه آموزش

۲۵ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش دروس، دوشنبه ۲۶ خرداد از شبکه آموزش

متوسطه اول:
۱۰:۳۰ ریاضی هشتم متوسطه اول
۱۰:۵۰ علوم تجربی هشتم متوسطه اول
۱۱:۱۰ زبان انگلیسی هفتم متوسطه اول
۱۱:۳۰ ریاضی نهم متوسطه اول
۱۱:۵۰ کاروفناوری نهم متوسطه اول
۱۲:۲۰ ریاضی هفتم متوسطه اول
۱۳:۰۵ فرهنگ و هنر نهم متوسطه اول


متوسطه دوم:
۱۴:۴۰ زبان انگلیسی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۱۵:۱۰ زیست شناسی (دوازدهم تجربی)
۱۵:۴۰ حسابان (دوازدهم ریاضی)
۱۶:۱۰ سلامت و بهداشت (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۱۶:۴۰ ادبیات فارسی (دوازدهم ادبیات و علوم انسانی)
۱۷:۱۰ سلامت و بهداشت (دوازدهم تجربی و ریاضی)