جدول پخش دروس، سه‌شنبه ۲۷ خرداد از شبکه آموزش

۲۶ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش دروس، سه‌شنبه ۲۷ خرداد از شبکه آموزش

متوسطه اول:
۱۰:۳۰ زبان انگلیسی هشتم متوسطه اول
۱۰:۵۰ علوم تجربی هشتم متوسطه اول
۱۱:۱۰ ریاضی هفتم متوسطه اول
۱۱:۳۰ زبان انگلیسی هشتم متوسطه اول
۱۱:۵۰ کاروفناوری هشتم متوسطه اول
۱۲:۲۰ آمادگی دفاعی هفتم متوسطه اول
۱۳:۰۵ ریاضی هشتم متوسطه اول


متوسطه دوم:
۱۴:۴۰ زبان انگلیسی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۱۵:۱۰ ریاضی (دوازدهم تجربی)
۱۵:۴۰ عربی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۱۶:۱۰ حسابان (دوازدهم ریاضی)
۱۶:۴۰ سلامت و بهداشت (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۱۷:۱۰ عربی (دوازدهم علوم و معارف اسلامی)