جدول پخش دروس، جمعه ۳۰ خرداد از شبکه آموزش

۲۹ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش دروس، جمعه ۳۰ خرداد از شبکه آموزش

متوسطه دوم:
۱۰:۳۰ زبان انگلیسی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۱۱:۰۰ ریاضی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۱۱:۳۰ زیست شناسی (دوازدهم تجربی)
۱۴:۴۰ حسابان (دوازدهم ریاضی)
۱۵:۱۰ زیست شناسی (دوازدهم تجربی)
۱۵:۴۰ تاریخ اسلام (دوازدهم علوم و معارف اسلامی)
۱۶:۱۰ هندسه (دوازدهم ریاضی)
۱۶:۴۰ تاریخ اسلام (دوازدهم علوم و معارف اسلامی