جدول پخش دروس، شنبه ۳۱ خرداد از شبکه آموزش

۳۰ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش دروس، شنبه ۳۱ خرداد از شبکه آموزش

متوسطه دوم:
۱۰:۳۰ عربی (دوازدهم ادبیات و علوم انسانی)
۱۱:۰۰ ادبیات فارسی (دوازدهم تجربی و ریاضی)
۱۱:۳۰ مشاوره و برنامه ریزی (تمام پایه‌ها)
۱۴:۴۰ زیست شناسی (دوازدهم تجربی)
۱۵:۱۰ ریاضیات گسسته  (دوازدهم ریاضی)
۱۵:۴۰ عربی (دوازدهم علوم و معارف اسلامی)
۱۶:۱۰ حسابان (دوازدهم ریاضی)
۱۶:۴۰ عربی (دوازدهم علوم و معارف اسلامی