آغاز پیش ثبت نام ورودی ۹۸-۹۷ مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی

۰۲ دى ۱۳۹۶

پیش ثبت نام مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی برای ورودی سال ۹۸-۹۷ آغاز شد.

لطفا برای تکمیل فرم  به سامانه مدیریت یادگیری (http://moodle.rabbani.sch.ir/) مراجعه کنید،
 قسمت تکمیل فرم را انتخاب نمایید و پیش ثبت نام  ورودی را کلیک کنید .

 انجام هردو مرحله ایجاد حساب کاربری و تکمیل فرم الزامی است.