مشاهده نمرات پایان نوبت اول ۹۷-۹۶ در سامانه مجتمع ربانی

۰۴ بهمن ۱۳۹۶

دانش آموزان عزیز

نمرات پایان نوبت اول ۹۷-۹۶ در سامانه مدیریت یادگیری مجتمع ربانی قابل مشاهده است.
بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور روی نام خود کلیک کرده از قسمت مشخصات فردی می توانید نمرات خود را مشاهده نمایید.