موفقیت دانش آموز نیوشا مهران را در مسابقات شطرنج با کسب رتبه اول انفرادی و رتبه سوم تیمی شادباش می گوییم.

۰۴ بهمن ۱۳۹۶