موفقیت دانش‌آموزان مجتمع ربانی در مرحله کشوری مسابقه ریاضی الیمپیاد

۰۴ بهمن ۱۳۹۶

دانش آموزان عزیز

رویا گیتی پیما، رسپینا معماریان و بهیندخت علیپور قبولیتان در مرحله کشوری مسابقه ریاضی الیمپیاد 
را تبریک می گوییم . امیدواریم در تمام مراحل زندگی پیروز و سرافراز باشید . لازم به ذکر است برگه 
آزمون مرحله اول ترجمه و به کشور هلند ارسال می گردد.