شرکت درکارگاه " جئوجبرا " پژوهشسرا

۰۷ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری سومین مجمع و کارگاه دبیران ریاضی دوره اول متوسطه با همکاری مدیران محترم دبیرستان علامه حلی ۶ و دبیرستان غیردولتی هشترودی با موضوع " جئوجبرا " و حضور استاد آقای ساجدی مورخ ۵ اسفند۹۷ در سالن دبیرستان غیردولتی هشترودی