شروع سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۱ مهر ۱۳۹۸

مراسم شروع سال تحصیلی جدید با حضور دانش‌آموزان و ماموران راهنمایی و رانندگی برگزار شد.