آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

۰۱ مهر ۱۴۰۱

آغاز مهر و طنین دوباره زنگ مدرسه و نسیم خوش تعلیم‌ و تربیت بر همه دانش‌آموزان و معلمان پرتلاش، مهربان و مهرپرور مبارک باد.