پیام تشکر و قدردانی سرکار خانم هدا قرایی مدیریت محترم مجتمع ربانی

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

به نام حی لایزال
در مقام شما چه می‌توانم بگویم که اقیانوسی از لطف و رحمت را به رگهای خسته ام جریان دادید.
به حکم ادب وقدر شناسی بدین وسیله از عنایت و حسن توجه کلیه سروران، دوستان، آشنایان، والدین عزیز، همکاران و دانش آموزان که در همه مراحل، مرا مدیون لطف و غریق محبت خویش نمودند، از صمیم قلب تقدیر و تشکر نموده و برای همگان از خداوند رحمان عمر با عزت می‌خواهم.
هدا قرائی
مدیر وموسس مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی