تعطیلی مدارس تهران

۰۸ آذر ۱۳۹۸

مدارس تمامی مقاطع در سطح شهر تهران و دیگر شهرستانهای استان تهران به استثنا فیروزکوه دماوند و پردیس فردا شنبه تعطیل است