شرکت در مسابقات قرآن منطقه و کسب رتبه برتر

۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۶

مجتمع ربانی ضمن آرزوی موفقیت بیشتر، کسب رتبه برتر دانش آموز کیانا باقری(کلاس دهم) در آزمون منطقه‌ای درسهایی از قرآن را تبریک می گوید.