نتایج طرح جابر بن حیان اعلام شد

۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۶

پروژه یخ فوری دانش آموزان پایه پنجم مجتمع ربانی به عنوان پروژه منتخب برگزیده شد.
دانش آموزان شركت كننده: باران بيژن، هليا گشتاسبی، پديده اسماعيلی، گلسا طالبی
پايه تحصيلی: پنجم
معلم راهنما: خانم عليدايی
معلم كلاس: خانم امین
عنوان پروژه: يخ فوری