مقاله شایسته تقدیر مسابقات بین المللی TSL

موفقیت نیلوفر بلوچ فرد را در مسابقات بین المللی TSL به عنوان مقاله شایسته تقدیر تبریک می گوییم. امیدواریم شاهد موفقیت های روزافزون شما در عرصه های مختلف باشیم.