مدال آوران مرحله دوم آزمون بین المللی ریاضی IMAS

۱۴ تير ۱۳۹۶
موفقیت شما عزیزان را تبریک گفته وآرزوی سرافرازی شما در عرصه های علم و دانش را خواهانیم. 

مدال طلا: 
پایه ششم:
 • مبینا مرادی سلوشی 
 • یامین السادات رضویان
 پایه هشتم: 
 • ویدا محمودی جعفرلو 
 • آیشین روان آذر 
 • آوا مظفریان 

مدال نقره: 
پایه هشتم: 
 • مانلی منصور عراقی 
 • ملیکا گسکین تبریزی 
 • فرنیا فرزین 

 مدال برنز: 
پایه ششم: 
 • دیبا بهروز 
 • النا سادات قاضی میرسعید 
 • سوگل لطفی 
 • مانلی پدرزه 
پایه هشتم: 
 • پارمیس واقف داوری 
 • هلینا سادات زمان زاده 
 • فاطمه حاجی رحیمی