کسب رتبه قبولی در آزمون مرحله اول ریاضی IMAS

۱۰ بهمن ۱۳۹۶
دانش آموزان عزیز قبولی شما را در آزمون مرحله اول ریاضی IMASS  تبریک
می گوییم . 

پایه چهارم : دینا عامری
پایه ششم : هلیا سعید زاده - گلسا طالبی - پدیده اسماعیلی