کسب رتبه اول و دوم جشنواره زیست فناوری

۱۳ اسفند ۱۳۹۶
ضمن آرزوی موفقیت روزافزون ، کسب مقام در مسابقه دستاوردهای زیست فناوری را به شما تبریک می گوییم.
رتبه اول :ساغر ثنایی و مبینا اسماعیلی
رتبه دوم :نوشیکا شاهرخی