برگزیدگان کشوری مسابقه ریاضی الیمپیاد

۱۳ اسفند ۱۳۹۶
قبولیتان در مرحله کشوری مسابقه ریاضی الیمپیاد را تبریک می گوییم . امیدواریم در تمام مراحل زندگی پیروز و سرافراز باشید.
اسامی برگزیدگان: رویاگیتی پیما ،رسپینا معماریان و بهیندخت علیپور