افتخارافرینان ربانی در مسابقات بین المللی ایران اوپن ۲۰۱۸

۱۹ فروردين ۱۳۹۷
  • رتبه دوم تیم روبات خانگی
       اعضا تیم: شهرزاد عظیمی- یاسمن آبادی -مونا ابراهیمی - نازنین بساطی - دلارام خرم - گلریز قدیری - مهرگان معصومی - صبا رضایی

  • تیم فوتبالیست بهترین تیم فنی واخلاق 
       اعضا تیم:  مهرا علینی - نیکا علینی - پارمیس واقف داوری - بهار واثقی - دنیز شکین فام - رژین انصاری

    • شهرزاد عظیمی بهترین دانش‌آموز فنی کامپیوتر

           اعضا تیم فروشگاه هوشمند: بشری حقیقت - ایدا ابراهیمی - مبینا بیات - سویل پورموسوی - هانیه جاجی اصغری - دلیار جسین نژاد - آیلا حسینیون - پادینا نصیری - تینا خزایی - نازنین بسایط - شهرزاد عظیمی - صبا رضایی - گلریز قدرتی - مونا ابراهیمی - یاسمن ابادی