کسب مقام اول كشورى در رشته ژيمناستيک فورآل

۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷
موفقيت روزاليا دروديانى را در كسب مقام اول كشورى در رشته ژيمناستيك فورآل و راهيابى وى به تيم ملى ژيمناستيك ايران را به خانواده محترم ايشان و  خانواده بزرگ ربانى تبريك گفته،
 موفقيت  روز افزون اين دانش آموز كوشا را در همه مراحل زندگى از درگاه خداوند يكتا خواستاريم .