موفقیت در مسابقات علمی پژوهشی و ایده های برتر‎

۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
موفقیت دانش آموزان مجتمع ربانی در مسابقات علمی پژوهشی و ایده‌های برتر را تبریک می‌گوییم

دانش آموزان:
لینا خوشبخت - سارا ملکی - رژین کی‌قبادی
سویل پورموسوی - مبینا بیات - تینا دره‌زری