موفقیت درجشنواره نوجوان سالم

۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
موفقیت دانش‌آموزان مجتمع ربانی را درجشنواره نوجوان سالم با رتبه شایسته تقدیر تبریک می‌گوییم.
هیوا هدایتی - زهرا محدث خراسانی