کسب مقام مسابقات شطرنج نوجوانان

۲۴ مهر ۱۳۹۷
تینا سرپاسی  دانش آموز مجتمع ربانی موفق به کسب مقام سوم مسابقات شطرنج نوجوانان زیر ۱۲ سال تهران و رتبه ۱۳ مسابقات
رده سنی کشوری شد.

با آرزوی موفقیت‌های بیشتر