راهیابی به مرحله دوم مسابقه بین المللی ریاضی IMAS

۰۴ دى ۱۳۹۷
دانش آموزان گرامی

الينا گيلانی
مبينا مرادى سلوشى

راه‌یابی شما را به مرحله دوم مسابقه ریاضی IMAS تبریک گفته و موفقیت روزافزون شما را از ايزد يكتا خواستاریم.