کسب مقام دوم و سوم مسابقات شنای انفرادی مدارس دخترانه منطقه ۲

۰۴ اسفند ۱۳۹۷
دینا شمس دانش آموز پایه هشتم مجتمع ربانی موفق به کسب مقام دوم شنا ۱۰۰ متر پروانه و مقام سوم شنا ۱۰۰ متر قورباغه در مسابقات شنای انفرادی مدارس دخترانه منطقه ۲ شد.
با آرزوی موفقیت‌های بیشتر