موفقیت در مرحله دوم مسابقات بین المللی ریاضی IMAS

۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
دانش آموز عزیز مبینا مرادی سلوشی کسب مدال برنز در مسابقات بین المللی ریاضی IMAS مرحله دوم را تبریک می گوییم.

مجتمع ربانی