کسب موفقیت در مسابقات آزمایشگاهی‎

۱۲ آذر ۱۳۹۸
موفقیت دانش آموزان پایه هشتم
سوسن سروشیان و یلدا اسکندری
را در مرحله اول مسابقات آزمایشگاهی پژوهشسرای جابربن حیان تبریک می‌گوییم.

مجتمع ربانی