موفقیت در مسابقه نگارش آلمانى

۱۱ مرداد ۱۳۹۹
موفقیت دانش آموزان
ستايش مظلومى
كيانا شكيبايى
در مسابقه نگارش آلمانى با موضوع (I see something that you don’t See ) Ich seh was ,was du nicht siehst بين كشور ايران و پاكستان تبریک می‌گوییم.

مجتمع ربانی