ثبت بازى آلوهومورا به نام دانش آموز

۲۴ بهمن ۱۴۰۰
دانش آموز پایه دهم تجربی گلسا عبدلی فرد
ثبت طراحی و ساخت اسباب بازی در شورای نظارت بر طراحی و ساخت بازی را به شما تبریک می گوییم. امیدواریم با تلاش و تعهد ستودنی تان، آینده ای پربار و درخشان پیش روی شما باشد.

مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی