کسب موفقیت درنوزدهمین دوره چالش ببراس

۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۱

دانش آموزان عزیز
کیانا شکیبایی، تارا غلامی و دنیز جبارزاده
موفقیتتان در نوزدهمین دوره چالش بین المللی ببراس و راهیابی به مرحله دوم را تبریک گفته، برایتان درتمام عرصه های زندگی پیروزی آرزومندیم.
دانش آموزان آرنیکا ملا رمضانی و مهرانا امیری به پاس زحماتشان شایسته تقدیر می باشند
سرفراز باشید
مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی