موفقیت در مسابقات کشوری پژوهش سرای دانش آموزی

۱۲ آذر ۱۴۰۱
کسب مقام دوم در مسابقات کشوری پژوهش سرای دانش آموزی بخش زیست فناوری گرایش مدلساز توسط دانش آموز آوین لیلازی را تبریک میگوییم.
مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی