افتخار آفرینی در مسابقات بسکتبال منطقه ای

۱۲ آذر ۱۴۰۱
افتخار آفرینی دانش آموزان مجتمع ربانی
در مسابقات بسکتبال منطقه‌ای را تبریک می‌گوییم.

به امید موفقیت‌های بیشتر
مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی