موفقیت در مسابقه نقالی و مسابقه قصه گویی منطقه ۲

تبریک به دانش آموزان کیانا زین کوهی پایه نهم رتبه سوم در مسابقه نقالی منطقه ۲ و تارا غلامی پایه سوم ابتدایی رتبه اول در مسابقه قصه گویی منطقه ۲